Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2020

xhiatusx
11:18
5757 b8d3 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viaeazyi eazyi
11:15
3219 5403 500

toneburst:

Sherilyn Fenn (Audrey Horne @ Twin Peaks)

Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaPoranny Poranny
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
xhiatusx
11:14
0068 d2a2 500
Milan Nenezic
Reposted from0 0 viaOnly2you Only2you
xhiatusx
11:14
0647 e9fd 500
Reposted from0 0 viaOnly2you Only2you
xhiatusx
11:14
0675 70d6 500
Reposted fromverronique verronique viaOnly2you Only2you
11:13
5344 f07c 500
Reposted fromerial erial viaeazyi eazyi
xhiatusx
11:12

„Czy znacie te męczące luki, gdy jedno się kończy, a drugie jeszcze nie zaczyna?”

—Witold Gombrowicz

Reposted fromhrafn hrafn viaeazyi eazyi
xhiatusx
11:11
2998 e0d2 500
Reposted fromhrafn hrafn viaOnly2you Only2you
xhiatusx
11:09
9445 d09d
Reposted fromlaters laters viadumbscream dumbscream
xhiatusx
11:09
1190 209b 500
Reposted fromartlover artlover viadumbscream dumbscream

April 17 2020

xhiatusx
09:49
09:49
7083 015b 500
Reposted fromerial erial viamaardhund maardhund
09:49
8805 b1d3
xhiatusx
09:48
6659 22db 500
xhiatusx
09:48
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viatobecontinued tobecontinued
xhiatusx
09:48
Gdybyś poświęcił na rozwiązywanie twoich problemów chociaż połowę czasu, który spędzasz na przejmowaniu się nimi, nie miałbyś żadnych zmartwień. Zamartwianie się jest strasznym nawykiem, a ty w niego wpadłeś.
— Dale Carnegie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
xhiatusx
09:48
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr 
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
xhiatusx
09:45
3539 1ece
xhiatusx
09:45
Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie i powie zgorszony: "Gdzie łazisz? W całym łóżku Cię nie ma! Nie mogę bez Ciebie spać!
— Małgorzata Kalicińska
xhiatusx
09:44
2254 6bd9 500
Reposted fromcatarino catarino viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...