Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

xhiatusx
14:21

Granicą każdego bólu jest następny, jeszcze większy.

— Emil Cioran, "Święci i łzy"
xhiatusx
14:19
xhiatusx
14:04
0351 536e 500
Reposted fromnazarena nazarena viamr-absentia mr-absentia
xhiatusx
13:45
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viamefir mefir
xhiatusx
13:45
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viamefir mefir
xhiatusx
13:17
6743 dfaa 500
Reposted fromxanth xanth viamefir mefir
xhiatusx
13:06
6249 0375 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamefir mefir
xhiatusx
13:06
xhiatusx
13:05
Reposted frompanimruk panimruk viaOnly2you Only2you
xhiatusx
12:21
1738 4f67
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir
12:20
8605 f057 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viamefir mefir
xhiatusx
12:20
5194 8647 500
Reposted fromVictorialies Victorialies viamefir mefir
xhiatusx
12:20
12:17
3991 650a 500
Reposted fromtwice twice viamauak mauak
12:15
6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viashitsuri shitsuri
xhiatusx
12:14
9144 0db6 500
xhiatusx
12:14
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viashitsuri shitsuri
12:13
0656 cf73 500
Reposted fromborderme borderme viashitsuri shitsuri
xhiatusx
12:13
4352 e8b7
Reposted fromsheismysin sheismysin viashitsuri shitsuri
xhiatusx
12:04
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl