Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

12:17
3991 650a 500
Reposted fromtwice twice viamauak mauak
12:15
6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viashitsuri shitsuri
xhiatusx
12:14
9144 0db6 500
xhiatusx
12:14
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viashitsuri shitsuri
12:13
0656 cf73 500
Reposted fromborderme borderme viashitsuri shitsuri
xhiatusx
12:13
4352 e8b7
Reposted fromsheismysin sheismysin viashitsuri shitsuri
xhiatusx
12:04
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viashitsuri shitsuri
xhiatusx
12:04
Połowa zła na tym świecie wynika stąd, że ktoś chce się czuć ważnym.
— T.S. Eliot
Reposted fromsewinglover sewinglover viashitsuri shitsuri
xhiatusx
12:03
0297 26d3
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viashitsuri shitsuri
xhiatusx
12:03
6432 2fbe
Reposted fromnazarena nazarena viashitsuri shitsuri
12:03
9961 b99a
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viashitsuri shitsuri
xhiatusx
06:22
0353 e938
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaOnly2you Only2you

August 02 2017

16:22
9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viamauak mauak
16:19
0416 236e
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamr-absentia mr-absentia
xhiatusx
16:18
4583 c0ec
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny

July 26 2017

xhiatusx
11:53
9680 986d
Reposted fromgingillo gingillo viaczekoladowysen czekoladowysen
11:52
2138 663c 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viamr-absentia mr-absentia
xhiatusx
11:51
0518 9dcc
Reposted fromfitvet fitvet viamr-absentia mr-absentia
xhiatusx
11:51
Reposted fromgruetze gruetze viamr-absentia mr-absentia
xhiatusx
10:51
1196 acdd 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viamr-absentia mr-absentia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl